Email service

Emailul este un serviciu de bază

Alături de toate celelalte canale de comunicare, cum ar fi mijloacele de comunicare sociale, de serviciile messenger sau cele de colaborare, emailul rămâne unul dintre cele mai importante servicii pe internet.

Confirmarea înregistrării comenzilor, notificările de servicii, confirmarea înscrierii în forumuri și pentru alte servicii, trimiterea de solicitări de posturi, de documente de afaceri sau documente private, toate acestea şi multe altele sunt primite și trimise prin email.

 

Vă garantăm confidențialitatea

Noi, echipa de la Everymail.Net, credem că întregul conținut al căsuţei poştale aparține exclusiv utilizatorului adresei de email și, prin urmare, acest conţinut trebuie tratat în mod strict confidenţial.

Vă garantăm că nu vom coopera cu companiile de marketing şi nu vom crea profiluri de date. Noi percepem un tarif foarte redus pentru adresa de email și vă garantăm confidențialitatea. Conținutul căsuţei Dumneavoastră poştale nu va fi analizat și nu va fi divulgat altor firme.

 

privacy_content

Conținutul emailurilor Dumneavoastră

Conținutul căsuţei Dumneavoastră poştale vă aparţine în exclusivitate, dar este de mare interes pentru companiile mari, precum și pentru agențiile guvernamentale.

Din conținutul căsuţei Dumneavoastră poştale ar putea fi creat un profil foarte precis, deoarece căsuţa poştală dezvăluie ce subiecte vă preocupă și cu cine comunicați.

 

Dar ce prevede legea?

Din punct de vedere legal, suntem obligați să deschidem o căsuţă poştală numai dacă a fost emis un mandat judiciar, sau dacă organizația care solicită acces la căsuţa poştală poate demonstra în mod indubitabil prezenţa unui pericol iminent.

Această situaţie este similară unui mandat de percheziţie. Dacă ne este supusă o solicitare de acces la o căsuţă poştală din partea unei terțe părți, vom notifica utilizatorul respectiv.

 

Prin urmare, nu este indiferent cine este furnizorul dvs. de email.

Citiți mai multe despre noi pentru a afla cine suntem.


Înregistrați-vă aici gratuit