Termeni şi Condiţii

TERMENII ŞI CONDIŢIILE GENERALE DE AFACERI ale VIRTEXXA Cloud Services SRL pentru EVERYMAIL.NET
(pe scurt Everymail) 
Condiţii 2011/2017/Versiunea 1.0.1

1. Domeniul de aplicare

1.1 Aceşti termeni şi aceste condiţii se aplică tuturor serviciilor puse la dispoziţia clienţilor de VIRTEXXA Cloud Services SRL, operatorii de Everymail.Net (mai pe scurt numit Everymail), chiar în absenţa unei referiri explicite.

1.2 În urma comandării serviciilor de către client, Everymail pune la dispoziţia acestuia serviciile dorite, conform tarifului selectat, pentru perioada contractuală menţionată. Utilizarea acestor servicii se face pe baza Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri în versiunea lor în vigoare, care este accesibilă clientului pe website la momentul comandării serviciilor. Prin expedierea comenzii, clientul confirmă acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri ale Everymail.

1.3 Termenii şi Condiţiile Generale de Afaceri rămân în vigoare în versiunea lor curentă pe durata perioadei contractuale şi pot fi vizualizate fără restricţii pe website-ul nostru. Orice modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri vor fi aduse prompt la cunoştinţa clientului.

2. Propunerea de contract, încheierea contractului, confirmarea de primire, iniţierea serviciilor contractate

2.1. Contractul intră în vigoare odată cu acceptarea de către Everymail a cererii clientului, respectiv odată cu prestarea de către Everymail a primului serviciu solicitat de către client.

2.2. Prestaţiile contractate vor fi iniţiate imediat ce sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice şi administrative relevante. Everymail va face tot ce este posibil pentru îndeplinirea acestor condiţii în timpul cel mai scurt şi pentru respectarea termenelor menţionate pe website. Everymail nu poate însă influenţa activităţile unor terţe părţi care participă în mod semnificativ la îndeplinirea acestor condiţii. Everymail nu îşi poate asuma răspunderea respectării termenelor de executare a serviciilor contractate de client.

2.3 De regulă, activarea serviciilor contractate de către client, respectiv a serviciilor prestate de către Everymail, are loc imediat, cel mai târziu în interval de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului. În cazul contractelor de prestări de servicii nu este aplicabil dreptul clientului de a rezilia contracte încheiate la distanţă (contracte încheiate prin poştă, fax, internet sau email), dacă Everymail iniţiază, conform înţelegerii, prestarea serviciilor contractate la 7 zile de la intrarea în vigoare a contractului. Clientului i se atrage în mod explicit atenţia asupra acestei prevederi atât în cadrul Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri, cât şi în textul confirmării de primire/acceptare trimisă de Everymail.

2.4 Obligativitatea expedierii unei confirmări de primire, respectiv a unei acceptări exprese a cererii de servicii din partea clientului dispare dacă clientul este o persoană juridică în sensul descris la § 1, alin. 1, rândul 1 al Legii Protecţiei Consumatorului. [s.o.]

3. Dreptul de reziliere a contractelor încheiate la distanţă

3.1 În calitate de consumator în sensul definiţiei legale prin Legea Protecţiei Consumatorului [s.o.], clientul are dreptul de a rezilia un contract încheiat la distanţă, sau o declaraţie contractuală făcută la distanţă (prin poştă, fax, internet sau email) în interval de şapte zile lucrătoare. Sâmbăta nu este considerată zi lucrătoare. Pentru contractele de livrare de mărfuri, perioada de reziliere începe cu ziua în care livrarea (sau prima din mai multe livrări parţiale) a fost recepţionată de către client; perioada de reziliere a contractelor de prestări de servicii începe cu ziua încheierii contractului.

3.2 Nu este aplicabil dreptul de reziliere a contractelor pentru prestări de servicii încheiate la distanţă, dacă prestarea serviciilor către consumator este iniţiată, conform înţelegerii, în interval de şapte zile de la încheierea contractului. De asemenea, dreptul de reziliere a contractelor de furnizare de mărfuri nu se aplică în cazul mărfurilor fabricate conform specificaţiilor clientului, pentru uzul personalizat al acestuia (de exemplu, adresa de email a unui utilizator, sau înregistrarea unui domeniu personalizat).

4. Prestaţiile Everymail

4.1 Everymail pune la dispoziţia clientului, în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Generale de Afaceri de faţă, prestaţiile/serviciile contractate conform descrierii şi la preţurile menţionate pe website.

4.2 Everymail oferă clientului un serviciu de email prin intermediul software-ului şi interfeţelor online, precum şi acces prin aplicaţii standard ale unor terţi producători, facilitând astfel clientului trimiterea şi recepţionarea de mesaje prin internet.

4.3 Accesul la internet nu este oferit şi nici datorat contractual clientului de către Everymail. Clientului i se atrage atenţia în mod expres asupra faptului că accesul la serviciile Everymail, ca şi la mesajele, datele şi setările personale stocate pe serverele Everymail, este posibil numai dacă clientul dispune de acces la internet. Everymail oferă servicii online numai sub rezerva accesului clientului la internet. Succesul redirecţionării sau recepţiei de mesaje (emailuri, SMS, fax) prin intermediul serviciilor online ale Everymail depinde de o multitudine de factori, care se află parţial în afara sferei de influenţă a Everymail (de exemplu căderi de reţea la terţe părţi, care nu aparţin sferei de influenţă a Everymail şi nu pot fi considerate ca servicii auxiliare ale Everymail). În plus, diverse setări executate de către alţi prestatori de servicii sau de către client la filtrele anti-spam şi anti-virus, la firewalls sau la alte mijloace de securizare ale computerelor sau reţelelor clientului pot împiedica, încetini sau limita recepţia sau expedierea de emailuri, SMS-uri sau alte tipuri de mesaje.

4.4 Serviciile oferite de Everymail includ protecţia anti-virus, precum şi un filtru anti-spam, pe care clientul îl poate configura în contul său de email. Everymail atrage atenţia clienţilor asupra faptului că nici un produs anti-spam sau anti-virus de pe piaţă nu poate oferi securitate totală. Printre altele, aceasta se datorează multitudinii de virusuri aflate în circulaţie, precum şi permanentei lor adaptări. Ca urmare, atragem atenţia clientului în mod explicit că nu poate fi exclusă posibilitatea ca mesajele recepţionate să conţină virusuri sau spam, în ciuda controlului efectuat de filtrele anti-virus şi anti-spam. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru securizarea periodică şi permanentă a datelor sale.

5. Perioada contractuală şi prelungirea ei

5.1 Perioada contractuală este perioada de prestaţie pentru care clientul plăteşte tariful contractat, conform descrierii serviciilor. După expirarea acestei perioade, clientul poate prelungi perioada contractuală, în condiţiile în vigoare, cu o nouă perioadă de prestaţie.

5.2 Contractul poate fi prelungit atât la, cât şi înainte de sfârşitul perioadei contractuale. Noua perioadă de prestaţie începe cu data prelungirii. Dacă prelungirea contractului este efectuată înainte de expirarea perioadei de prestaţie curente, restul perioadei contractuale curente este anulat.

6. Perioada contractuală şi schimbările de tarif

6.1 Dacă este efectuată o modificare de tarif înainte de expirarea perioadei contractuale, perioada de prestaţie a tarifului anterior este anulată.

7 Preţurile, facturarea şi achitarea facturilor

7.1 Se aplică preţurile în vigoare, conform tarifelor menţionate în descrierea produselor. Facturarea se efectuează în avans, pe perioada contractuală. Achitarea facturilor se efectuează în exclusivitate prin intermediul operatorilor de plăţi oferiţi pe website.

7.2 Pentru operarea plăţilor, Everymail a încheiat contracte cu operatori de plăţi certificaţi. Everymail nu are acces la datele clienţilor în cursul operării tranzacţiilor de plată. Operarea tranzacţiilor de plată şi introducerea datelor necesare tranzacţiei se efectuează exclusiv pe serverele operatorilor de plăţi. Everymail nu primeşte de la aceştia decât confirmarea că tranzacţia de plată a fost efectuată cu succes.

8. Notificarea rezilierii contractului, perioada contractuală, rezilierea contractului şi perioada de retenţie

8.1 Produsele Everymail nu necesită rezilierea contractului, întrucât ele sunt puse la dispoziţia clientului numai pe durata perioadei contractuale. Contractul se încheie de la sine prin expirarea perioadei de prestaţie. În lipsa unei cereri de prelungire din partea clientului, Everymail păstrează datele contului de email pe o perioadă de 90 de zile. După expirarea contractului, utilizarea contului nu mai este posibilă. Contractul poate fi prelungit în timpul perioadei de retenţie, în care caz datele de acces vor fi puse din nou la dispoziţia clientului.

8.2 Dacă un contract expirat nu este prelungit înainte de sfârşitul perioadei de retenţie, datele contului vor fi radiate definitiv, iar numele adresei de email va fi repus la dispoziţia publicului spre înregistrare.

8.3 După expirarea perioadei de retenţie, toate datele şi mesajele clientului, stocate în perioada contractuală sau destinate clientului şi recepţionate după expirarea perioadei contractuale, vor fi radiate de pe serverele Everymail. Everymail nu are nici o obligaţie de a stoca aceste date, de a permite în continuare accesului clientului la ele, sau de a le redirecţiona activ către client. Dimpotrivă, este obligaţia clientului de a stoca altundeva datele şi informaţiile care îi sunt necesare.

8.4 Dacă clientul reziliază contractul prin neprelungirea tarifului curent, dar doreşte păstrarea informaţiilor şi datelor personale pe durata perioadei de retenţie, aceasta implică prelungirea obligatorie a contractului cu un an.

8.5 Clientul are posibilitatea de a solicita dezactivarea contului prin serviciul de sprijin al clienţilor Everymail (Support).

9. Întreruperea prestării serviciilor Everymail

9.1 Everymail îşi rezervă dreptul de a întrerupe prestarea de servicii dacă operatorul de plăţi retrage o tranzacţie de plată deja executată. Everymail are în această situaţie dreptul de a închide imediat contul în cauză şi de a radia definitiv toate datele şi informaţiile stocate în el.

9.2 Dacă un utilizator contravine regulamentului privitor la spam, Everymail îşi rezervă dreptul de a dezactiva sau de a închide imediat contul în cauză şi de a radia definitiv toate datele şi informaţiile stocate în el. Everymail verifică cu stricteţe reclamaţiile privitoare la spam. Închiderea unui cont fără dezactivare prealabilă va fi efectuată numai în prezenţa unor dovezi indubitabile că acel cont a fost înregistrat în scopul expres de a disemina spam.

9.3 Dacă utilizatorul a fost condamnat penal pentru activităţi legate de contul său, sau dacă Everymail este notificat şi consideră că activităţile utilizatorului prin intermediul contului său contravin legislaţiei în vigoare, aceasta va avea ca rezultat închiderea imediată a contului şi întreruperea imediată a oricăror prestaţii de servicii din partea Everymail către acel cont. Everymail îşi rezervă dreptul de a radia definitiv orice informaţii şi date stocate în acel cont.

9.4 Everymail îşi rezervă dreptul de a dezactiva conturi fără a furniza explicaţii, cu o perioadă de preaviz de două luni. La expirarea acestei perioade, datele şi informaţiile stocate în acele conturi vor fi radiate definitiv.

10. Date

10.1 La completarea formularului de înregistrare online, clientului i se solicită comunicarea de date corecte, actuale şi complete privitoare la persoana/firma sa (în continuare, aceste date vor fi numite „datele clientului”). Pe baza acestor date se efectuează înregistrarea unui cont, iar utilizatorul devine posesorul acelui cont. Posesorul contului este obligat să actualizeze datele periodic sau la nevoie. Datele, în forma comunicată de utilizator, vor fi utilizate pentru înregistrări, facturi şi pentru contactul cu clientul.

10.2 Everymail contactează clienţii atunci când este necesar prin intermediul datelor clientului stocate la Everymail, respectiv pe baza autorizării pe care clientul o eliberează la înregistrarea contului.

10.3 Everymail nu divulgă date sau informaţii unor terţe părţi, sau partenerilor săi contractuali. Excepţie de la această regulă o face situaţia unei urmăriri penale. În acest caz, datele clientului vor fi divulgate exclusiv autorităţilor însărcinate cu ancheta şi numai cu condiţia îndeplinirii stricte a prevederilor legale.

11. Modificarea contractului şi a Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri

11.1 Modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri, ale descrierii serviciilor, sau ale termenilor contractuali pot fi operate de către Everymail în condiţiile descrise mai jos, devenind aplicabile şi contractelor în vigoare.

11.2 Modificări ale contractului care nu sunt exclusiv avantajoase pentru client vor fi comunicate clientului înainte de intrarea lor în vigoare prin email, la adresa Everymail a clientului. Emailul de notificare va conţine informaţii privitoare la modificările esenţiale. La cerere, clientului i se va trimite textul integral al modificărilor contractuale.

11.3 Până la intrarea în vigoare a modificărilor contractuale care nu sunt exclusiv avantajoase pentru client, acesta are dreptul de a rezilia gratuit contractul. Perioada contractuală se încheie în acest caz la data intrării în vigoare a modificărilor în cauză.

11.4 Se consideră că clientul acceptă modificările contractuale dacă acesta nu obiectează în scris după primirea avizului de modificare şi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. În această situaţie, perioada contractuală continuă după intrarea în vigoare a modificărilor.

11.5 Textul notificării clientului asupra modificării contractului va cuprinde indicaţii explicite cu privire la importanţa comportării sale după primirea notificării de modificare a contractului.

11.6 Versiunea curentă a Termenilor şi Condiţiilor Generale de Afaceri ale Everymail, a descrierii serviciilor, respectiv a tarifelor pot fi citite pe website-ul Everymail la https://www.everymail.net şi vor fi transmise clientului gratuit, 
la cerere.

12. Disponibilitate, garanţie, exonerare de răspundere şi despăgubire

12.1 Everymail va depune toate eforturile financiar rezonabile pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite. Clientul poartă răspunderea unică pentru utilizarea serviciilor.
Întreruperile sau deranjamentele care nu sunt cauzate de Everymail prin neglijenţă gravă nu îndreptăţesc clientul, dacă acesta este persoană juridică în sensul descris în Legea Protecţiei Consumatorului, nici la reducerea, nici la întreruperea plăţilor, şi nici la rezilierea contractului. De asemenea, clientul nu este îndreptăţit să revendice despăgubiri în asemenea situaţii.

12.2 În medie anuală, Everymail asigură o disponibilitate de 99% a serverelor sale. Excepţie fac perioadele când serverele sunt inaccesibile din pricina unor factori tehnici sau de altă natură, care nu sunt supuşi sferei de influenţă a Everymail (cazuri de forţă majoră, situaţii cauzate de terţe părţi, ş.a.m.d.). Este posibil ca Everymail să trebuiască să limiteze accesul la servicii, în măsura în care este necesar pentru siguranţa reţelei, pentru salvgardarea integrităţii reţelei, precum şi îndeosebi pentru prevenirea unor deranjamente grave ale reţelei, care ar putea primejdui siguranţa software-ului sau a datelor şi informaţiilor stocate în reţea. Everymail nu îşi asumă nici o altă responsabilitate explicită sau implicită, mai cu seamă responsabilităţi legate de marketabilitate, compatibilitate cu anumite scopuri definite de utilizare, legalitate şi drepturi de proprietate, şi nici responsabilităţi privitoare la garanţii care ar putea decurge din uzanţele de afaceri sau din practicile comerciale curente.

12.3 Everymail nu garantează că serviciile oferite vor funcţiona fără întreruperi şi fără erori, că ele vor fi complet sigure sau că datele şi informaţiile stocate vor rămâne intacte în absolut orice împrejurări.
Reducerea tarifelor este exclusă, iar Everymail este complet exonerat de răspundere faţă de reclamaţii sau revendicări de despăgubire. Părţile contractante se declară de acord cu excluderea responsabilităţii pentru daune secundare şi pierderi de profit, precum şi a despăgubirilor pentru daune materiale în sensul definit la § 9 al Legii Răspunderii Producătorului*. [Deutsches/Österreichisches Gesetz. Relevant?]

13. Excluderea răspunderii pentru acţiunile unor terţe părţi

13.1 Everymail are sub control serviciile operate în interiorul reţelei Everymail, nu însă şi alte părţi ale internetului, asupra cărora nu poate să exercite influenţă. Fluxul de date depinde în mod esenţial de capacitatea de funcţionare a unor servicii puse la dispoziţie sau operate de către terţe părţi. Acţiunile unor asemenea terţe părţi pot duce la situaţii în care conexiunea la internet sau accesul la serviciile Everymail ale clientului sunt afectate. Deşi Everymail va depune toate eforturile financiar rezonabile pentru prevenirea unor asemenea evenimente, Everymail nu poate emite garanţii că asemenea situaţii nu vor interveni. Prin urmare, Everymail nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rezultatele generate direct sau indirect de asemenea situaţii.

14. Situaţii în care Everymail nu este răspunzător faţă de client

14.1 Utilizatorul se declară de acord să exonereze de răspundere atât Everymail, cât şi pe angajaţii sau contractorii săi, în privinţa oricăror revendicări, cereri de compensaţii pentru pierderi, responsabilităţi, daune, cheltuieli, costuri şi plăţi (inclusiv onorarii legale rezonabile) pe care terţe părţi ar putea să le formuleze în legătură cu materiale publicate, transmise sau colectate online de către utilizator în cursul utilizării serviciilor Everymail. Cele de mai sus sunt aplicabile şi emailurilor exediate în masă, emailurilor jignitoare, conduitei ilegale şi contravenţiilor la regulile de utilizare sau la interdicţia expedierii de emailuri în masă, daunelor aduse premeditat sistemelor Everymail în sensul securităţii şi integrităţii sistemului şi reţelei Everymail, care pot fi puse pe răspunderea posesorului contului, a reprezentanţilor săi sau a unor persoane împuternicite de către utilizator.

15. Politica anti-spam

15.1 Everymail nu tolerează nici o formă de „Unsolicited Broadcast Email and Unsolicited Commercial Email”, numite pe scurt „spam” – nici din partea clientului, nici din partea clienţilor comerţului cu amănuntul care facilitează asemenea activităţi. Nici unui client al Everymail nu îi este permis să expedieze spam prin intermediul sistemelor Everymail. Orice contravenţie va rezulta în închiderea imediată a contului şi întreruperea prestării oricăror servicii. Utilizarea de spamming software prin sistemele Everymail este de asemenea interzisă.

16. Dispoziţii finale

16.1 Tribunalul Comercial Viena este acceptat de comun acord de către părţile contractante ca instanţă responsabilă pentru orice litigii rezultate din prezenta relaţie contractuală. Prevederea anterioară nu se aplică tranzacţiilor cu consumatorii, definiţi conform Legii Protecţiei Consumatorului.
Everymail îşi rezervă dreptul de a transfera propriile obligaţii contractuale sau întregul contract unei terţe părţi, cu efect de anulare a obligaţiilor. În cadrul relaţiei contractuale cu consumatorii, Everymail are dreptul – pe propriul risc – de a însărcina terţe părţi cu prestarea serviciilor care decurg din contractul cu clienţii.

16.2 Orice mesaje sau înştiinţări se consideră a fi parvenit utilizatorului, dacă sunt expediate pe cea mai recentă adresă de email comunicată de acesta.